I rząd od góry, od lewej: Gracjan Deptuła, Kacper Sarnacki, Aleksander Kinalski, Jan Jaroch, Gracjan Załachowski, Ksawery Brąś, Eryk Maszewski, Alan Ziarkowski, Krystian Zabłocki
II rząd: Martyna Pietruszczak, Amelia Zagóra, Nadia Lorkowska, Arkadiusz Graczyk, Wojciech Marciniak, Krzysztof Wolniewicz, Jakub Górski
III rząd od góry, od lewej: Zuzanna Marchewka, Amelia Zagóra, Igor Wojtczak, Maja Strzałkowska, Natalia Kryskowska, Julia Kristmann, Gabriela Banaszkiewicz
Nieobecne: Oliwia Pasich, Maja Szymkowiak