„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.”

Dzieci z grupy „Szuwarków” i „ Żeglarzy” wybrały się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki, oddziału dziecięcy. Wszystkie dzieci spotkały się z ciepłym powitaniem przez Panią Dominikę. Przedszkolaki wysłuchały pogadanki jak korzystać z księgozbioru, dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Na zakończenie wizyty dzieci wypożyczyły książki. Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą i jej autorów.

                                                                                  G. Paluszkiewicz
                                                                                  M. Kszyścin