szewc

Dzieci zwiedziły zakład i obserwowały szewca podczas pracy. Dziękujemy panu Andrzejowi Urszulakowi za przybliżenie zawodu szewca.

                                                                       Danuta Woźniak